Türk mitolojisi varlıkları

Ruh hırsızı Abasılar: Albastı, Alkarısı, Albız da denen bu yaratıklar yeraltında yaşar Onalrı sadece  şamanlar görebilir. İnsanları...

Ülgen, Gök olayları Tanrısı

Türklerin iyilik tanrısıdır. Tek Tanrı inancında Göktanrı'nın oğlu ve gökyüzünün hükümdarı olarak görülmüştür. Bai Ulgan, Ulgan gibi...

Kayra Han, Tanrıların Yaratıcısı

Altay Türklerine göre gökyüzündeki tanrıların en büyüğü Kara Han’dır. Bütün Tanrıların babasıdır, Gök Tengri hariç tüm tanrıları o...