Lucifer kimdir?

Lucifer, henüz Havva ve Adem yaratılmadan önce tanrının en çok sevdiği meleğidir. Tanrı ışıktan bir melek yaratır ve bu meleği diğer her...

12 Olimposlular

On İki Olimposlular ya da sadece Olimposlular, Yunan mitolojisinde dünyayı yöneten tanrılar grubudur. Kendilerinden önceki tanrı grubu...

Türk mitolojisi varlıkları

Ruh hırsızı Abasılar: Albastı, Alkarısı, Albız da denen bu yaratıklar yeraltında yaşar Onalrı sadece  şamanlar görebilir. İnsanları...

Demirci Kawa Efsanesi

Demirci Kawa hakkında 2 efsane vardır. Efsane 1: 2500-2600 yıl öncesinde Zuhak (Bazı kaynaklara göre Dehak) adında Asurlu çok zalim bir...

Mitoloji konulu Filmler

Mitolojiye olan merak ve ilgimiz arttıkça Mitolojik Film ve diziler arayışına geçmeye başlarız. Bu noktada kaynaklar kısıtlı olduğundan,...

Nyx, Gecenin Tanrıçası

Nyx yunan mitolojisinde gece tanrıçasıdır, kendisi gece olarak anılır ayrıca Yunan mitolojisindeki en güzel kadınlardan birisi olduğu...

Medusa, Üzümlü kekim...

Medusa, Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavardır. Gorgon kardeşlerden...

Ülgen, Gök olayları Tanrısı

Türklerin iyilik tanrısıdır. Tek Tanrı inancında Göktanrı'nın oğlu ve gökyüzünün hükümdarı olarak görülmüştür. Bai Ulgan, Ulgan gibi...

Horus, Gök Tanrısı

Horus (Heru, Her, Hor, Har), Antik Mısır mitolojisinde gök tanrısıdır. Firavunlar kendilerini Horus'un yeryüzündeki cisimleşmiş hâlleri...

Kayra Han, Tanrıların Yaratıcısı

Altay Türklerine göre gökyüzündeki tanrıların en büyüğü Kara Han’dır. Bütün Tanrıların babasıdır, Gök Tengri hariç tüm tanrıları o...

THOR, GÖK GÜRÜLTÜSÜ TANRISI

En Güçlü Tanrı: Thor, İskandinav mitolojisinde en güçlü tanrılardan biridir. Gücü babası Odin tarafından teslim edilmiş iki sihirli...

Odin, Bilgeliğin Tanrısı

Odin, İskandinav Mitolojisinde yer alan önemli bir tanrıdır. Bilgelik, şifa, ölüm, kraliyet, darağacı, bilgi, savaş, zafer, büyücülük,...

Zeus, Tanrıların Babası

Zeus, Yunan Mitolojisinin en güçlü ve önemli Tanrısıdır. Göklerin, şimşeklerin ve gök gürültülerinin tanrısıdır. Bereket ile...

Anubis, Ölümün Tanrısı

Antik Mısır mitolojisine göre ölüm ve cenaze tanrısıdır. Görevi tüm ölüleri korumak ve yüceltmektir. Bu yüzden mumyalamayla görevli...