Kayra Han, Tanrıların Yaratıcısı

Altay Türklerine göre gökyüzündeki tanrıların en büyüğü Kara Han’dır.

Bütün Tanrıların babasıdır, Gök Tengri hariç tüm tanrıları o yaratmıştır.


Eliade’ya göre Kara Han dünyanın yaradılışı ve sonu gibi konularda daima ön plandadır.

Kara-Han, insanoğlunun “ata” ve “ana”sıdır. Şamanlara göre Kara Han’ın Ülgen, Kızagan, Mergen adında üç oğlu vardır.


Tengere Kayra Han, Altaylılar'ın yanı sıra Ostyaklar ve Yakutlar gibi bazı Sibiryalı toplumların mitolojilerinde yüksek derecede bir tanrı olarak saygı duyulur. Altayların yaratılış efsanesinde dünyanın yaratıcısı olarak gösterilir. Kayra Han bu efsanede ayrıca tüm Gök Tengricilikte yeraltı aleminin tanrısı olarak tanılan Erlik Han'a ceza olarak yeraltı aleminin tanrısı olma görevini verir. Bazen babası Gök Tengri ile eşdeğer tutulur.39 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör